HAKKIMIZDA

Bir elin parmakları kadar eğitimci çıktık bu yola. Etkin Kurs’u; yılların verdiği deneyimleri birleştirip insan yetiştirmenin coşkusunu ve ilk yıllarımızdaki heyecanımızı koruyarak oluşturduk.

Eğitim ve öğretim hedefimizi ticarethane mantığı gütmeden, çağdaş eğitim felsefesini temel edinip “öğrenci merkezli” eğitim anlayışıyla her öğrencinin bireysel farklılıklarının bilincinde olarak belirledik.VİZYONUMUZ

Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çağdaş eğitim anlayışlarını, yöntem ve tekniklerini takip eden, eğitim-öğretim materyallerini ve öğretmen yeterliliğini en yüksek kalitede tutabilen, bireylerin taşıdıkları yetenek ve potansiyeli açığa çıkarabilen, bireyin öğrenme süreçlerine etkin olarak katılmalarını sağlayan, bilgiye ulaşmalarında doğru rehberliği sunabilen, böylece bireylerin geleceğe uzanabilmelerine katkıda bulunan bir kurum olmak.MİSYONUMUZ

İnsanı insan yapan, duyguları, hisleri, ümit ve beklentileri önemlidir ve insan kendi yaşamının mimarıdır.

Çağdaş eğitim amaçları doğrultusunda bireye, kendisine sunulan bilgiyi aklın eleştirel süzgecinden geçirme ve doğru bilgiye çağın hızına ayak uydurarak etkin bir şekilde ulaşma becerilerini kazandırmak gerekir.

Bunun için her bireyin bireysel farklılıklarını gözetmek ve bireylerin öğrenmeye etkin olarak katılmalarını sağlamak gerekir.

Etkin Kurs eğitim ailesi olarak, ailemize katılan öğrencilerimizin aklin ışığında eleştirel düşünme, çağın gereklerine uygun şekilde kendini geliştirebilme, analitik düşünebilme yetileriyle donanmış bireyler olarak hayata katılımlarını misyon ediniriz.